ஈழம் ஒருநாள் விடியும். – சு.தளபதி

புத்தர் எம் தலையில் குண்டு போட்டார்
காந்தி குறியாய் சுடக் கற்றுக் கொடுத்தார்
இயேசு சிலுவையில் பேசாமல் ஆசிர்வதித்தார்
ஐந்து வேளை தொழுத பின்னும்
அல்லாவும் அமைதியாகத்தான் இருந்தார்
முருகனும், வினாயகனும்
ஈசனும், பெருமாளும்
உடைந்த கோயில்களில் ஓய்வெடுத்தார்கள்

வீதியெல்லாம் பிணங்கள்..
வீடெல்லாம் அழுகை..
காற்றெல்லாம் கந்தகம்..
கனவெல்லாம் வெறுமை..

எல்லா கடவுள்களும்
எம்மை கை விட்டு விட்டார்கள்
ஒரே ஒரு மனிதனைத் தவிர..

நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறோம்
நாளை எல்லாம் மாறும்..

இனி இதுவும் நாடாகும்
ஈழம் ஒருநாள் விடியும்.

Advertisements